Błąd!
Nie ma takiej podstrony.
Zmienna "param": teatrzyk_arena
Zmienna "klasa_elementu":