O przedszkolu
Wybierz dział:

Zaproszenie do Przedszkola

ZAPROSZENIE DO PRZEDSZKOLA

Serdecznie zapraszamy do Przedszkola Niepublicznego "Aniołek" w Kiełpinie, w którym każde dziecko mile spędzi czas i poczuje się jak w domu, a przede wszystkim bardzo dobrze przygotuje się do przyszłego etapu edukacyjnego w szkole, wzbogacając swoją wiedzę, ucząc się prawidłowych postaw społecznych i moralnych, podnosząc wiarę we własne możliwości i rozwijając liczne zdolności. Zapraszamy dzieci w wieku od 2 do 6 lat.

Naszymi zaletami są:
- dobrze wyposażone, kolorowe i przestrzenne SALE DYDAKTYCZNE, z WŁASNĄ ŁAZIENKĄ, które są stale odnawiane i doposażanie zgodnie z potrzebami dzieci
- dzieci najmłodsze korzystające z codziennej drzemki poobiedniej mogą się wyciszyć w SALI ANIELSKIEGO ODPOCZYNKU
- dzieci na terenie placówki korzystają z klimatyzowanej SALI ARTYSTYCZNEJ, pełniącej także rolę sali gimnastycznej oraz sali rytmiczno-ruchowej
- na terenie przedszkola znajduje się też SALA ZABAW RUCHOWYCH (ze zjeżdżalniami, tunelem, basenem z kulkami)
-posiadamy też SALĘ DOŚWIADCZANIA ŚWIATA (integracji sensorycznej) - sprzyjającej stymulacji zmysłów, będącej także miejscem zabaw i terapii
- placówka udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizując w SALACH METODYCZNYCH terapię logopedyczną, terapię integracji sensorycznej, wczesne wspomaganie rozwoju, rewalidację, terapię pedagogiczną i socjoterapię oraz prowadząc zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne i stymulujące rozwój dziecka zdolnego
- w celu zapewnienia komfortowych warunków do współpracy z rodzicami, wspólnego planowania, tworzenia i modyfikowania działań wychowawczo-dydaktycznych stworzyliśmy specjalne pomieszczenie zwane KĄCIKIEM SPOTKAŃ, gdzie wśród licznych prac dzieci można wypić kawę z wychowawcą i mile spędzić czas.
- w wejściu do przedszkola znajduje się KĄCIK DLA RODZICÓW, gdzie na sofie można odpocząć, poczytać przygotowane przez nas artykuły, zapoznać się z działalnością przedszkola, wypożyczyć książkę z literatury dziecięcej. Udostępniamy tam też TOALETĘ dla odwiedzających nas gości i Rodziców.
- przestronna, monitorowana SZATNIA z podgrzewaną podłogą i kolorowymi półeczkami umożliwia pozostawienie każdej garderoby naszego malucha.
- w OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM kolorowe zestawy: ELF, URWIS, STATEK, PLAC ZABAW SK3, POCIĄG KULFON oraz sprężynowce zachęcają do spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wszystkie elementy posiadają deklaracje zgodności z krajowymi i europejskimi normami ustanowionymi przez Polski Komitet Normalizacji. Plac zabaw jest ogrodzony. Posiada nawierzchnię poliuretanową typu „sandwich”-elastyczną, bezspoinową, antypoślizgową oraz przepuszczalną dla wody. Ogród przedszkolny dostępny jest jedynie dla wychowanków naszej placówki. Jest stale monitorowany.
- kolejny plac zabaw zwany NATURALNYM SENSORYCZNYM PLACEM ZABAW umożliwia dzieciom bliski kontakt z naturą. Znajduje się tam fantastyczne boisko z nawierzchnią trawiastą, na którym realizowany jest obszar kształcenia sprawności fizycznej oraz dodatkowe zajęcia ruchowe. Sensoryczny plac zabaw wyposażony jest w AKACJOWY ZESTAW PIASKOWY, AKACJOWE HUŚTAWKI oraz ŁAWKĘ KWINTET umożliwiającą grupowe zajęcia przyrodnicze. Drewniane kwietniki umożliwiają każdej grupie prowadzenie własnych upraw, a stworzona ŁĄKA KWIATOWA w ramach projektu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie uczy dbałości o zasoby wodne i daje możliwość nieograniczonych obserwacji mieszkańców łąk.
- przedszkole posiada własną w pełni profesjonalną KUCHNIĘ, prowadzoną zgodnie z HACCP w której codziennie powstają smaczne posiłki. Zgodnie z obowiązującą podstawą programową są one komponowane przez dzieci, które spożywają je w pięknej, kolorowej JADALNI.
-obiekt charakteryzuje się szerokimi ciągami komunikacyjnymi, które wraz z WINDĄ OSOBOWĄ sprzyjają swobodnemu poruszaniu się osób z wózkami i na wózkach.
- przedszkole posiada też duży, przestronny i monitorowany PARKING, czynny w godzinach funkcjonowania placówki.
- miła, pełna twórczego zapału, WYKWALIFIKOWANA i umiejąca współpracować ze sobą dla dobra rozwoju małego człowieka KADRA PEDAGOGICZNA
- oddana dzieciom i bardzo PRACOWITA OBSŁUGA dbająca o czystość placówki oraz jej pełną i niezwykle sprawą organizację
- realizacja PODSTAWY PROGRAMOWEJ została podzielona na OBSZARY i BLOKI, aby w pełni i wszechstronnie rozwijać małego człowieka”

Obszary realizowane dwa razy w tygodniu: intelektualno-przyrodniczy, intelektualnomatematyczny, plastyczno-konstrukcyjny, kształtowanie sprawności fizycznej,rytmiczno-ruchowy. Dzień rozpoczynamy swobodną zabawą, "kręgiem zmysłów", zabawami śpiewnoruchowymi, ćwiczeniami porannymi oraz logopedycznymi zabawami ortofonicznymi. Obszary realizowane zgodnie z "Tygodniowym planem pracy" występują dwukrotnie w ciągu dnia i przeplatane są swobodnymi zabawami dziecka. Odpoczynek poobiedni oparty jest na muzykoterapii (bez wokalu) i "Wychowaniu przez czytanie" z zastosowaniem bajek terapeutycznych.
- dzieci korzystają z codziennej nieodpłatnej nauki języka angielskiego oraz biorą udział w zajęciach z rytmiki, spotkaniu z muzyką, w wesołych zabawach z językiem kaszubskim, w zajęciach gimnastyki korekcyjnej, zajęciach kulinarnych, teatralnych, przyrodniczych, ogrodniczych, w comiesięcznych zajęciach EduFun o charakterze naukowym i dwa razy w miesiącu w zajęciach ROBO-TECH (zabawy konstrukcyjne z klocków LEGO), cotygodniowych wizyt teatrów, biorą udział w koncertach i wydarzeniach realizowanych zgodnie z Kalendarzem Imprez i Wydarzeń w Przedszkolu
-przedszkole udziela POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ poprzez zajęcia z logopedii, terapii pedagogicznej, integracji sensorycznej, wczesnego wspomagania rozwoju,rewalidacji, socjoterapii, gimnastyki korekcyjnej, stymulowania rozwoju dziecka zdolnego i zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne słabszych wychowanków
- wychowankowie posiadający orzeczenie o kształceniu specjalnym nie ponoszą opłaty stałej
- dzieci codziennie korzystają z POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU, gdzie swobodnie spędzają czas lub biorą udział w zorganizowanych przez wychowawcę zajęciach przyrodniczych czy ruchowych.
- placówka znajduje się w spokojnej okolicy, w bliskim sąsiedztwie lasu.
- rodzice nie ponoszą w przedszkolu ŻADNYCH DODATKOWYCH OPŁAT z tytułu zakupu w ciągu roku środków dydaktycznych czy też wpisowego, patrz OPŁATY
- OBIEKT jest PRZESTRONNY, DUŻY, przygotowany dla 225 wychowanków, czynny od poniedziałku do piątku od 6.00 do 18.00. W okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19 placówka czynna od 6.30 do 17.30

Serdecznie zapraszamy!