Błąd!
Nie ma takiej podstrony.
Zmienna "param": wyroznienie_w_powiatowym_konkursie_szopek_bozonarodzeniowych
Zmienna "klasa_elementu":