#Strefa Dziecięcych Atrakcji na III Sołecko-Parafialnych Dożynkach w Kiełpinie