Błąd!
Nie ma takiej podstrony.
Zmienna "param": peregrynacja_figury
Zmienna "klasa_elementu":