Błąd!
Nie ma takiej podstrony.
Zmienna "param": nowy_plac_zabaw
Zmienna "klasa_elementu":