Błąd!
Nie ma takiej podstrony.
Zmienna "param": bal_karnawalowy_2017
Zmienna "klasa_elementu":